Wszystkie sprawozdania fundacji znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

Należy wejść w zakładkę – Baza OPP/wykaz, następnie – Przejrzyj sprawozdanie i kliknąć w link na stronie (nie kopiować tego linku): www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

w wyszukiwarkę wystarczy wpisać nasz KRS – 0000000291

Białystok, 2023-11-05

Sprawozdanie Fundacji za rok 2022

Bilans 2022

Rachunek zysków i strat 2022

Białystok, 2020-10-05

Sprawozdanie Fundacji za rok 2019

Bilans

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Białystok, 2017.12.31

Sprawozdanie i Bilans  Fundacji za rok 2017

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

Roczne sprawozdanie merytoryczne9

Białystok, 2015-01-21

 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – decyzja nr 39/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.

 

Wyniki zbiórki:

 1. Rehabilitacja, konsultacje lekarskie, zabiegi, transplantacja, w tym opieki medycznej, transportu, pobytu w ośrodkach leczniczych oraz pobytu opiekunów dzieci, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, środków opatrunkowych – 0,00 zł
 2. Pobyt na turnusach rehabilitacyjnych – 0,00 zł
 3. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej – 577,39 zł

 

Dochód brutto, jaki został zebrany ze zbiórki publicznej wynosi 577,39 zł. Zarząd Fundacji podjął decyzję, że koszty zbiórki w wysokości 275,00 zł zostaną pokryte z innych środków Fundacji (odsetek bankowych i darowizn) w związku z tym kwota, która wpłynęła na konto bankowe, zostanie pomniejszona jedynie o koszty prowadzenia portalu PayU, które wynoszą 14,83 zł.

Dochód netto, jaki został rozdysponowany wyniósł 562,56 zł

 

Do rozliczenia zbiórki publicznej dołączamy wszystkie dokumenty kosztów prowizji i wydatkowanie zebranej kwoty.

 

Rafał Cierniak – Prezes Zarządu Fundacji

Irena Konon – Pełnomocnik Zarządu Fundacji

Białystok, 2014-11-17

 

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

ul. Świętojańska 24

15-277 Białystok

NIP 542-26-97-397

 

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie pozwolenia nr ORN-II.5311.3.2013 z dnia 14.02.2014 r. oraz aneksu do pozwolenia o nr ORN-II.5311.14.2014 z dnia 23.05.2014 Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 01.03. – 31.10.2014 r. na terenie miasta Białegostoku została przeprowadzona zbiórka publiczna. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 2 415,00 zł, według poniższych form zbiórki publicznej:

A)    Sprzedaż przedmiotów:

– książki w kwocie – 673,00 zł

*238 egz. po 1 zł = 238,00 zł

* 51 egz. po 5 zł = 255,00 zł

* 18 egz. po 10 zł = 180,00 zł

B)    Sprzedaż zniczy i świec:

– razem – 1742,00 zł, w tym:

*286 szt. po 5 zł = 1430,00 zł

*116 szt. po 1 zł = 116,00 zł

*36 szt. po 4 zł = 144,00 zł

*13 szt. po 4 zł = 52,00 zł

 1. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 205,00 zł w tym:

– druk etykiet z nazwą Fundacji przeprowadzającej zbiórkę oraz sugerowaną ceną przedmiotów – 80,00 zł

– druk legitymacji osób przeprowadzających zbiórkę – 35,00 zł

– transport sprzedawanych przedmiotów – 70,00 zł

– opakowania – 20,00 zł

 1. Łączny dochód ze zbiórki publicznej pomniejszony o wskazane koszty – 2 415,00 zł. Koszty przeprowadzenia zbiórki w wysokości 205,00 zł zostały pokryte ze środków własnych Fundacji.
 2. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem wykonanych zadania:

– organizacja letniego wypoczynku dzieciom polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś oraz dzieciom z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej – 2415,00 zł – koszty wyżywienia i bilety wstępu.

 

Załączniki:

 1. Kopia faktur z organizacji letniego wypoczynku
 2. Informacja o wynikach zbiórki – wydruk ze strony internetowej Fundacji www.fundacja.sos.pl

 

Rafała Cierniak – Prezes Zarządu Fundacji

Irena Konon – Pełnomocnik Zarządu Fundacji

Białystok, 2013-11-25

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

ul. Świętojańska 24

15-277 Białystok

 

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informujemy, że na podstawie pozwolenia nr ORN-II.5311.3.2013 z dnia 06.02.2013 r. Prezydenta Miasta Białegostoku została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w terminie 01.03. – 31.10.2013 r. na terenie Miasta Białegostoku.

 1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 1000,00 zł, według poniższej formy zbiórki publicznej:

A) sprzedaż przedmiotów:

-książek w kwocie  – 1000,00 zł

*1000 egz. po 1 zł = 1000,00 zł

 1. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 140,00 zł, w tym:

– druk etykiet z nazwą Fundacji przeprowadzającej zbiórkę oraz sugerowaną ceną przedmiotów  – 50,00 zł,

– druk legitymacji osób przeprowadzających zbiórkę – 20,00 zł,

– transport sprzedawanych przedmiotów – 50,00 zł,

– opakowania – 20,00 zł.

 

 

 1. Łączny dochód ze zbiórki publicznej pomniejszony o wskazane koszty  – 1000,00 . Koszty przeprowadzenia zbiórki  w wysokości 140,00 zł zostały pokryte ze środków własnych Fundacji.

 

 1. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem wykonanych zadań:

A)   Finansowanie ratowania zdrowia i życia dzieci – zabiegów, operacji, konsultacji i innych pobytów szpitalnych, zakupu leków, sprzętu do rehabilitacji, sprzętu medycznego, środków opatrunkowych, kosztów pobytu w ośrodkach lecznictwa otwartego i zamkniętego publicznych i niepublicznych, kosztów pobytu opiekunów dzieci w ramach ratowania zdrowia i życia

– kwota przeznaczona na cel  – 1000,00 zł

B)  Finansowanie pobytów dzieci na turnusach rehabilitacyjnych

– kwota przeznaczona na cel  – 0,00 zł

C)  Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej

– kwota przeznaczona na cel  – 0,00 zł.

 

Ponadto Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny informuje, że wszystkie przedmioty (książki), zostały sprzedane.

 

Załączniki:

 1. Kopia faktury za pobyt szpitalny i konsultacje specjalistyczne
 2. Informacja o wynikach zbiórki – wydruk ze strony internetowej Fundacji www.fundacja.sos.pl

 

Rafał Cierniak –Prezes Zarządu

Marina Bućko – Sekretarz Zarządu

 

 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – decyzja nr 280/2011 z dn. 29 listopada 2011 r.

 

Wyniki zbiórki publicznej:

 1. Ratowanie zdrowia i życia dzieci – zabiegów, operacji, konsultacji i innych pobytów szpitalnych, transportów związanych z leczeniem, zakupu leków, sprzętu do rehabilitacji, sprzętu medycznego, środków opatrunkowych, kosztów pobytu w ośrodkach lecznictwa otwartego i zamkniętego publicznych i niepublicznych, kosztów transplantacji, kosztów opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, kosztów pobytu opiekunów dzieci – 0,00 zł
 2. pobytu dzieci na turnusach rehabilitacyjnych – 927,00 zł
 3. zakupu artykułów spożywczych, chemicznych, kosmetycznych, przemysłowych dla rodzin dzieci Polaków z Białorusi – 0,00 zł
 4. akcji pomocy humanitarnej pod nazwą „Podarujmy Dzieciom Święta” – koszty transportu na terenie Polski i Białorusi, zakup artykułów do paczek świątecznych – artykuły spożywcze, kosmetyczne, szkolne, zabawki, książki – 0,00 zł

 

Ad. 2 – Pomoc bez granic – http://www.siepomaga.pl/f/pdzg/c/516  – zbiórka trwała od 24 maja do 30 listopada 2011r. Zebrane środki zostaną wydane na sfinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku w Maniówce. Środki zostaną wydane do 30 czerwca 2013 r.

 

Koszty zbiórki – wszystkie koszty zbiórki to koszty prowizji od środków zebranych poprzez portal siepomaga.pl oraz koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby zbiórki publicznej i tak:

–         Pomoc bez granic – prowizja – 9,94 zł (w załączeniu faktury)

Darowizny na rzecz Fundacji Siepomaga – 16,40 zł (zgodnie ze zmianą regulaminu serwisu siepomaga.pl z września br. każda kwota wpłacana poprzez portal siepomaga dzielona jest: 95% na dany cel i 5% na rzecz Fundacji Siepomaga)

Zebrano łącznie 927,00 – prowizje i darowizny Fundacja Siepomaga  26,34 = 900,66 zł – tyle wpłynęło na wyodrębnione konto bankowe.

Koszty prowadzenia rachunku bankowego – 15,00 zł x 11 miesięcy =

165,00 zł

 

Dochód netto ze zbiórki:

–         Pomoc bez granic – 735,66 + 0,02 zł odsetek = 735,68 zł

 

Uzupełnienia sprawozdania ze zbiórki publicznej

 

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – decyzja nr 280/2011 z dn. 29 listopada 2011 r.

 

Dochód netto ze zbiórki – 735,68 zł

 

Wydatkowanie środków ze zbiórki publicznej:

 

W dniach od 2 czerwca do 15 czerwca na zaproszenie Fundacji w Ośrodku Rehabilitacyjnym Maniówka w Nowej Wsi k. Suwałk przebywało troje dzieci i troje opiekunów. Koszty pobytu 6 osób wyniosły łącznie 8607,00 zł (pobyt 7500,00 zł, transport 1107,00 zł).

 

Dochód ze zbiórki publicznej został wydatkowany w pozycji – pobyt, w załączeniu kopia faktury VAT nr 66/06/2013 na kwotę 750,00 zł, w tym 14,32 zł wydatkowane ze środków własnych fundacji (niepochodzące ze zbiórki publicznej).

 

Białystok, 2013-07-01

 

Białystok, 2012-11-19

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

ul. Świętojańska 24

15-277 Białystok