Rafał Cierniak – Prezes Zarządu

Irena Konon – Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Tyszuk – Sekretarz Zarządu

Jolanta Patejko – Kierownik Domu Polonii w Żytkiejmach