Akcje indywidualne – wymagające osobistego zgłoszenia. Fundacja w miarę możliwości pokrywa koszty operacji i rekonwalescencji w Polsce oraz dalsze koszty leczenia na Białorusi.