W celu uzyskania pomocy należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Fundacją. W mailu należy podać dane, wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz  określić prośbę. Dalsze kroki będą zależały od rodzaju oczekiwanej pomocy.