W zależności od posiadanych środków, organizujemy dokształcanie nauczycieli aby mogli się rozwijać i doskonalić swój warsztat. Wyposażamy nauczycieli w niezbędne pomoce naukowe i metodyczne aby w ciekawy i nowoczesny sposób mogli przekazywać wiedzę młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi.