W 2021 roku Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny realizuje zadanie pt. „Społeczna Szkółka Sobotnio-Niedzielna języka, kultury i historii polskiej” dofinasowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Celem zadania jest utworzenie szkółki, w której organizowane będą zajęcia dla członków zespołów muzycznych, kółek poetycko-literackich, historycznych działających na Białorusi.

Pierwsze półrocze jest już za nami, chodź nie było ono łatwe, ze względu na sytuację na Białorusi, ale udało się. Uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni, że mają szansę uczenia i poszerzenia swojej wiedzy o języku polskim, kulturze i historii Polski.

Od września  2021 roku zajęcia ruszyły pełną parą. Zainteresowanie nauką języka polskiego wzrosło. Pomimo różnych przygód uczestnicy projektu kontynuują naukę.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Państwa  w wysokości 32 065,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych),  całkowita wartość projektu 35 465,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).