Uwaga Nabór wniosków na IV kwartał 2019 r.!!!!!

Stypendium Fundacji i Senatu RP jest przyznawane osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na wyższych uczelniach w Polsce. W pierwszej kolejności stypendia są przyznawane osobom, które nie otrzymują innego stypendium.

Od studentów białostockich uczelni, którym zostanie przyznane stypendium oczekujemy zaangażowania  w działania społeczne Fundacji.

Ubiegając się o stypendium należy do 15 października br. przesłać lub przynieść do Fundacji (adres ul. Świętojańska 24 lok. 2, 15-277 Białystok, email: stypendia@fundacja.sos.pl komplet dokumentów w skład którego wchodzą:

 1. Wniosek-kwestionariusz (do pobrania)
 2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy z innych źródeł (do pobrania)
 3. Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuacji studiów z zaznaczeniem formy odpłatności
 4. Dokument potwierdzający polskie pochodzenie
 5. Warunki przyznawania stypendium

Dokumenty do pobrania:

Pod koniec października br. poinformujemy (telefonicznie lub mailowo) o wynikach prac Komisji Stypendialnej. Skontaktujemy się tylko z osobami które otrzymały stypendium. 

Osoba do kontaktu w razie pytań i wątpliwości:

Irena Konon

tel. 85 732 37 70 od pon.-pt. 9-16

e-mail: stypendia@fundacja.sos.pl

Uwaga Nabór wniosków 2019 !!!!!

Stypendium Fundacji i Senatu RP jest przyznawane osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na wyższych uczelniach w Polsce. W pierwszej kolejności stypendia są przyznawane osobom, które nie otrzymują innego stypendium.

Od studentów białostockich uczelni, którym zostanie przyznane stypendium oczekujemy zaangażowania  w działania społeczne Fundacji.

Ubiegając się o stypendium należy do 26 kwietnia br. przesłać lub przynieść do Fundacji (adres ul. Świętojańska 24 lok. 2, 15-277 Białystok, email: stypendia@fundacja.sos.pl komplet dokumentów w skład którego wchodzą:

 1. Wniosek-kwestionariusz (do pobrania)
 2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy z innych źródeł (do pobrania)
 3. Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuacji studiów z zaznaczeniem formy odpłatności
 4. Dokument potwierdzający polskie pochodzenie

Dokumenty do pobrania:

wniosek-kwestionariusz-Stypendia

warunki-przyznawania-stypendium 2019 I półrocze

Oświadczenie-Stypendium

Po 20 maja br. poinformujemy (telefonicznie lub mailowo) o wynikach prac Komisji Stypendialnej. Skontaktujemy się tylko z osobami które otrzymały stypendium. 

Osoba do kontaktu w razie pytań i wątpliwości:

Katarzyna Ejsmont

tel. 85 732 37 70 od pon.-pt. 9-16

e-mail: stypendia@fundacja.sos.pl

 

Stypendium Fundacji i Senatu RP jest przyznawane osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na wyższych uczelniach w Polsce. W pierwszej kolejności stypendia są przyznawane osobom, które nie otrzymują innego stypendium.

Od studentów białostockich uczelni, którym zostanie przyznane stypendium oczekujemy zaangażowania  w działania społeczne Fundacji.

Ubiegając się o stypendium należy do 22 października br. przesłać lub przynieść do Fundacji (adres ul. Świętojańska 24 lok. 2, 15-277 Białystok, email: biuro@fundacja.sos.pl) komplet dokumentów w skład którego wchodzą:

 1. Wniosek-kwestionariusz (do pobrania)
 2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy z innych źródeł (do pobrania)
 3. Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuacji studiów z zaznaczeniem formy odpłatności
 4. Dokument potwierdzający polskie pochodzenie

Dokumenty do pobrania:

wniosek-kwestionariusz-Stypendia

warunki-przyznawania-stypendium-II-połowa-2018

Oświadczenie-Stypendium

Program stypendialny Fundacji i Senatu RP jest kontynuowany w miesiącach październik-grudzień 2018 r. Osoby, które otrzymywały stypendia w I połowie 2018 r. i chcą je nadal otrzymywać muszą dostarczyć do Fundacji potwierdzenie kontynuowania nauki/zaliczenia semestru letniego wystawione przez macierzystą uczelnię.

 Osoba do kontaktu w razie pytań i wątpliwości:

Katarzyna Ejsmont

tel. 85 732 37 70 od pon.-pt. 9-16

e-mail: biuro@fundacja.sos.pl

 

 

 

Białystok, 2017-09-18
Stypendium Fundacji i Senatu RP jest przyznawane osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na wyższych uczelniach w Polsce. W pierwszej kolejności stypendia są przyznawane osobom, które nie otrzymują innego stypendium.

Od studentów białostockich uczelni, którym zostanie przyznane stypendium oczekujemy zaangażowania  w działania społeczne Fundacji.

Ubiegając się o stypendium należy 10 października br. przesłać do Fundacji komplet dokumentów w skład którego wchodzą:

 1. Wniosek-kwestionariusz (do pobrania)
 2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy z innych źródeł (do pobrania)
 3. Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuacji studiów z zaznaczeniem formy odpłatności
 4. Dokument potwierdzający polskie pochodzenie

Dokumenty do pobrania:

warunki-przyznawania-stypendium II połowa 2017

wniosek-kwestionariusz Stypendia

Oświadczenie Stypendium

W II połowie października 2017 r. poinformujemy (telefonicznie lub mailowo) o wynikach prac Komisji Stypendialnej. Z osobami, które zakwalifikują się do programu stypendialnego zostaną podpisane umowy.

 Osoba do kontaktu w razie pytań i wątpliwości:

Irena Konon

tel. 85 732 37 70, 508 529 367 od pon.-pt. 9-15

e-mail: irenakonon@fundacja.sos.pl

 

 

Białystok, 20 kwietnia 2017 r.

 

Stypendium Fundacji i Senatu RP jest przyznawane osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na wyższych uczelniach w Polsce. W pierwszej kolejności stypendia są przyznawane osobom, które nie otrzymują innego stypendium.

Od studentów białostockich uczelni, którym zostanie przyznane stypendium oczekujemy zaangażowania  w działania społeczne Fundacji.

Ubiegając się o stypendium należy do 9 maja br. przesłać do Fundacji komplet dokumentów w skład którego wchodzą:

 1. Wniosek-kwestionariusz (do pobrania)
 2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy z innych źródeł (do pobrania)
 3. Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuacji studiów z zaznaczeniem formy odpłatności
 4. Dokument potwierdzający polskie pochodzenie

Dokumenty do pobrania:

wniosek-kwestionariusz Stypendia

Oświadczenie Stypendium

warunki-przyznawania-stypendium 2017

W II połowie maja 2017 r. poinformujemy (telefonicznie lub mailowo) o wynikach prac Komisji Stypendialnej. Z osobami, które zakwalifikują się do programu stypendialnego zostaną podpisane umowy.

 Osoba do kontaktu w razie pytań i wątpliwości:

Irena Konon

tel. 85 732 37 70, 508 529 367 od pon.-pt. 9-16

e-mail: irenakonon@fundacja.sos.pl

 

Białystok, 28 października 2016 r.

Stypendia dla polskiej młodzieży z Białorusi, studiującej w Polsce na miesiące październik-grudzień 2016 r. zostały przyznane 🙂  Pomoc otrzymało 19 osób i 2 osoby otrzymały stypendia-nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce. Wszystkim z całego serca gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce!  Program stypendialny został dofinansowany przez Kancelarię Senatu RP.

Białystok, 22 września 2016 r.

UWAGA ! NABÓR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA miesiące: październik-listopad-grudzień 2016 r.

Stypendium Fundacji i Senatu RP jest przyznawane osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na wyższych uczelniach w Polsce. W pierwszej kolejności stypendia są przyznawane osobom, które nie mają żadnego stypendium (nie dotyczy stypendiów-nagród).

Od studentów białostockich uczelni, którym zostanie przyznane stypendium oczekujemy zaangażowania  w działania społeczne Fundacji.

Ubiegając się o stypendium należy do 14 października br. przesłać do Fundacji (pocztą, mailem lub osobiście) komplet dokumentów w skład którego wchodzą:

1. Wniosek-kwestionariusz (do pobrania)

2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy z innych źródeł (do pobrania)

3. Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuacji studiów

4. Zaświadczenie o śedniej ocen z uczelni

5. Dokument potwierdzający polskie pochodzenie

6. Wydrukowane i podpisane warunki przyznawania stypendium lub stypendium-nagrody (do pobrania)

7. Opinie, referencje potwierdzające zaangażowanie społeczne – NIEOBOWIĄZKOWE, ale bardzo mile widziane 🙂

Dokumenty do pobrania:

wniosek-kwestionariusz Stypendia

Oświadczenie Stypendium

warunki przyznawania stypendium

warunki przyznawania stypendiów-nagród

Stypendia-nagrody mają charakter jednorazowej wypłaty (1 raz w semestrze) za wybitne osiągnięcia w nauce. O takie stypendium mogą ubiegać się osoby, które uzyskały średnią ocen nie mniejszą niż 4,5.  Żeby otrzymać stypendium-nagrodę należy przesłać komplet dokumentów jak do zwykłego stypendium, dodatkowo podpisując „warunki przyznawania stypendiów-nagród”.

Osoby, które ubiegają się o zwykłe stypendium dołączają do kompletu dokumentów tylko „warunki przyznawania stypendium”.

W II połowie października 2016 r. poinformujemy (telefonicznie lub mailowo) o wynikach prac Komisji Stypendialnej. Z osobami, które zakwalifikują się do programu stypendialnego zostaną podpisane umowy. Komplet dokumentów obowiązuje wszystkie osoby, nawet te, które otrzymywały stypendia w poprzednim semestrze.

 Osoba do kontaktu w razie pytań i wątpliwości:

Marina Bućko

tel. 85 732 37 70 od pon.-pt. 9-16

e-mail: marinabucko@fundacja.sos.pl

Białystok, 16 maja 2016 r.

W ubiegłym tygodniu zostały przyznane stypendia, osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym w Polsce.  Komisja Stypendialna otrzymała ponad 70 wniosków. Stypendia zostały przyznane 19 osobom. Ponadto 2 osoby otrzymały tzw. stypendia-nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce. Tegoroczny program stypendialny jest dofinansowany przez Senat RP.

 Białystok, 6 kwietnia 2016 r.

Stypendium Fundacji i Senatu RP jest przyznawane osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na wyższych uczelniach w Polsce. W pierwszej kolejności stypendia są przyznawane osobom, które nie mają żadnego stypendium (nie dotyczy stypendiów-nagród).

Od studentów białostockich uczelni, którym zostanie przyznane stypendium oczekujemy zaangażowania  w działania społeczne Fundacji.

Ubiegając się o stypendium należy do 9 maja br. przesłać do Fundacji komplet dokumentów w skład którego wchodzą:

1. Wniosek-kwestionariusz (do pobrania)

2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy z innych źródeł (do pobrania)

3. Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuacji studiów

4. Zaświadczenie o śedniej ocen z uczelni

5. Dokument potwierdzający polskie pochodzenie

6. Wydrukowane i podpisane warunki przyznawania stypendium lub stypendium-nagrody (do pobrania)

Dokumenty do pobrania:

wniosek-kwestionariusz Stypendia

Oświadczenie Stypendium

warunki przyznawania stypendium

warunki przyznawania stypendiów-nagród

Stypendia-nagrody mają charakter jednorazowej wypłaty (1 raz w semestrze) za wybitne osiągnięcia w nauce. O takie stypendium mogą ubiegać się osoby, które uzyskały średnią ocen nie mniejszą niż 4,5.  Żeby otrzymać stypendium-nagrodę należy przesłać komplet dokumentów jak do zwykłego stypendium, dodatkowo podpisując „warunki przyznawania stypendiów-nagród”.

Osoby, które ubiegają się o zwykłe stypendium dołączają do kompletu dokumentów tylko „warunki przyznawania stypendium”.

W II połowie maja 2016 r. poinformujemy (telefonicznie lub mailowo) o wynikach prac Komisji Stypendialnej. Z osobami, które zakwalifikują się do programu stypendialnego zostaną podpisane umowy.

 Osoba do kontaktu w razie pytań i wątpliwości:

Marina Bućko

tel. 85 732 37 70 od pon.-pt. 9-16

e-mail: marinabucko@fundacja.sos.pl

 

Białystok, 17 marca 2016 r.

Uwaga! Stypendium !

w związku z przyznaniem dotacji na stypendia przez Senat RP uprzejmie informujemy, że będzie możliwość uzyskania stypendium po spełnieniu określonych warunków. Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania pojawią się na tej stronie w terminie do 8 kwietnia 2016 r.

osoba do kontaktu:

Marina Bućko

tel.85 732 37 70

e-mail: marinabucko@fundacja.sos.pl