Z przykrością informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych program stypendialny Fundacji został zawieszony do odwołania.

Informujemy także o możliwości złożenia wniosku na jednorazową zapomogę finansową od Darczyńcy naszej Fundacji The Pucilowski Foundation. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem zapomogi do 10 maja 2021 r. powinny złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o jednorazową zapomogę finansową
  2. Zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu semestru zimowego 2020/2021

Z powodu ograniczeń rygoru sanitarnego bardzo prosimy o składanie wniosków wyłącznie drogą elektroniczną na adres stypendia@fundacja.sos.pl

Posiedzenie komisji opiniującej wnioski odbędzie się 13 maja br. Osoby, które otrzymają zapomogę zostaną poinformowane drogą mailową. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę jednorazowych zapomóg to 17000,00 zł w I edycji (semestr letni 2020/2021) i taka sama kwota w II edycji (semestr zimowy 2021/2022) – nabór wniosków do II edycji zostanie ogłoszony odrębną informacją.

wniosek-o-zapomogę-jednorazową