Rafał Cierniak – Prezes Zarządu

Kamila Grabka-Levin – Wiceprezes Zarządu

Marina Bućko – Sekretarz Zarządu

Jolanta Patejko – Kierownik Domu Polonii w Żytkiejmach

Irena Konon – Koordynator Akcji

Elżbieta Tyszuk – Księgowa