Fundacja pomaga dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym polskiego pochodzenia z Białorusi. Wspieramy polskie organizacje na Białorusi.

Pomagamy poprzez:

– organizację kolonii letnich,

– organizację turnusów rehabilitacyjnych i leczenia szpitalnego,

– organizację wymian młodzieżowych i wyjazdów edukacyjnych do Polski,

– przekazywanie paczek świątecznych,

– przekazywanie  darów rzeczowych,

– przyznawanie stypendiów,

– doposażanie polskich placówek na Białorusi w pomoce edukacyjne.