Pliki do pobrania:

Prośba o zorganizowanie Podarujmy Dzieciom Święta 2017 – prosba Podarujmy Dzieciom Święta

wyciąg z KRS –krs_09.11

STATUT-FUNDACJI-od-kwietnia-2004r.

sprawozdanie finansowe za 2014 rok 5337

sprawozdanie-finansowe-za-2013-rok

sprawozdanie-merytoryczne-za-2013-rok