Trochę później niż zazwyczaj, ale już wysłane – nasze Podziękowania Darczyńcom za ich wkład w działania Fundacji w 2020 roku. Za pomoc dzieciom, osobom starszym, studentom, kombatantom. Za stypendia i wypłaty zasiłków, za Podarujmy Dzieciom Święta, i za wsparcie remontu Domu Polonii w Żytkiejmach. Za dobre słowa i pomoc finansową w ubiegłym, innym i bardzo trudnym roku. DZIĘKUJEMY!!!!!