Niezłomni! Pomoc kombatantom – Polakom z Białorusi to projekt, który miał na celu wsparcie Żołnierzy Wyklętych, którzy należą do Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Realizując projekt oddaliśmy hołd żołnierzom drugiej konspiracji na Białorusi za ich męstwo, niezłomne postawy patriotyczne, przywiązanie do tradycji, niepodległości i za krew przelaną w obronie Ojczyzny. To właśnie im należą się najgłębsze wyrazy uznania za zachowanie i przekazywanie etosu polskości kolejnym pokoleniom Polaków na Białorusi. Na początku projektu Stowarzyszenie skupiało 20 kombatantów, natomiast pod koniec realizacji zostało 16 kombatantów, niektórzy z nich odeszli na Wieczną Wartę. Polscy kombatanci na Białorusi nie są objęci świadczeniami kombatanckimi. Poprzez ten projekt pokazaliśmy im, że Polska pamięta o tych, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny zdrowie i życie.

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań:

– dwie dwudniowe wizyty polskiej służby zdrowia u kombatantów. Lekarze z Polski odwiedzali i badali Żołnierzy Wyklętych w ich domach, rozmawiali z nimi. Lekarze odwiedzili kombatantów w następujących miejscowościach: Grodnie, Lidzie, Hoży, Wołkowysku, Skidlu, Szczuczynie, Mostach, Zielwie,  Raduniu, Werenowie. Odwiedzając z lekarzami kombatantów mogliśmy zobaczyć wiele łez, nie były to łzy rozpaczy, zmartwienia, ale łzy wdzięczności i zadowolenia. Rozmawiając z każdym z kombatantów AK-owców można było usłyszeć całą historię ich życia i działania w czasie wojny. Były to spotkania naprawdę bardzo wzruszające. W każdym domu czuliśmy się jak u najbliższej rodziny.

– zakup artykułów zdrowotnych, medycznych, paramedycznych. Wśród nich znalazły się: podpórka 4-kolowa, ciśnieniomierze, pielucho-majtki, materace przeciwodleżynowe, okulary, leki (przeciwbólowe, na serce, na nadciśnienie, witaminy i inne). Podczas projektu na bieżąco realizowaliśmy zamówienia na te artykułu. Wszystkie artykuły były kupowane w Polsce, następnie samochodem konsulatu były przewożone na Białoruś, a później rozwożone po domach kombatantów. Zakup artykułów rozpoczęliśmy w czerwcu 2019 r.

-w II połowie czerwca br. został zorganizowany 14-dniowy wyjazd do sanatorium „Porzecze” dla 5 najbardziej potrzebujących żołnierzy, których nie stać na taki wyjazd.

– organizacja spotkania wigilijnego dla Żołnierzy Niezłomnych oraz ich rodzin. Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2019 r. w Restauracji „Wieras” w Grodnie. Uroczyste spotkanie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi płk Weronika Sebastianowicz. Na spotkaniu wigilijnym było dużo gości nie tylko z urzędów i organizacji społecznych: delegacja Zarządu Głównego ZPB; Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej; delegacja wrocławskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen na czele z prezes Iloną Gosiewską, delegacja Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński z historykiem Leszkiem Rysakiem, wielokrotnym komandorem wypraw polskich motocyklistów na Kresy Wschodnie; delegacja Konsulatu Generalnego RP w Grodnie z szefem placówki konsulem RP Jarosławem Książkiem; delegacja Komendy Głównej Straży Granicznej RP; delegacja Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny. Następnie każdy składał sobie życzenia i dzielił się opłatkiem.

– spotkanie z młodzieżą – odbyły się dwa spotkania. Podczas tych spotkań młodzież usłyszała lekcję żywej historii, którą prowadzili świadkowie historii – Żołnierze Wyklęci. Spotkania posłużyły do głębszego zainteresowania się historią. Po spotkaniach młodzi ludzie dopytywali się, kiedy znowu będą mogli uczestniczyć w takich lekcjach.

Projekt, który realizowaliśmy w 2019 r. przyniósł bardzo dużo korzyści. Kombatanci niejednokrotnie prosili nas, żebyśmy kontynuowali projekt, ponieważ nie otrzymują żadnych świadczeń kombatanckich, nie są uważani za osoby zasłużone, niewielu o nich pamięta. Pomoc, która została udzielona im poprzez ten projekt jest bezcenna, ponieważ, nie mają możliwości za darmo dostania leków, pampersów, aparatów słuchowych i innych artykułów medycznych, ich małe emerytury nie wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów.

Dziękujemy Senatowi RP za dofinansowanie tego projektu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.