Drodzy studenci!

Chcielibyśmy poinformować o możliwości złożenia wniosku na jednorazową zapomogę finansową od Darczyńcy naszej Fundacji. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem zapomogi do 20 października 2021 r. powinny złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o jednorazową zapomogę finansową
  2. Zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu semestru letniego 2020/2021, w przypadku studentów I roku decyzję o przyjęciu na studia

Z powodu ograniczeń rygoru sanitarnego bardzo prosimy o składanie wniosków wyłącznie drogą elektroniczną na adres stypendia@fundacja.sos.pl

Posiedzenie komisji opiniującej wnioski odbędzie się 29 października br. Osoby, które otrzymają zapomogę zostaną poinformowane drogą mailową.

 

wniosek-o-zapomogę-jednorazową