Aktualności:

23 marca 2018

Nabór wniosków stypendialnych!!!

Stypendium Fundacji i Senatu RP jest przyznawane osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na wyższych uczelniach w Polsce. W pierwszej kolejności stypendia są przyznawane osobom, które nie otrzymują innego stypendium. Od studentów białostockich uczelni, którym zostanie przyznane stypendium oczekujemy zaangażowania  w działania społeczne Fundacji. Ubiegając się o stypendium należy do 15 kwietnia br. przesłać lub przynieść do Fundacji […]

więcej »
21 marca 2018

Wizyta dyrektorów, nauczycieli i kierowników systemu oświatowego z Mińska w Białymstoku

20 marca b.r. w Szkole Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku odbyła się wizyta nauczycieli i kierowników systemu oświatowego instytucji edukacyjnych w Mińsku z Państwowego Urzędu Edukacji „Miński Instytut Miejski Rozwoju Edukacji”. Uczestnicy przyjechali w ramach programu edukacyjnego pt. „Kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych uczniów na etapie szkolenia przed profilem i szkoleń specjalistycznych”. Będąc […]

więcej »

Przekaż darowiznę:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Kwota: ,