Aktualności:

6 października 2021

Jednorazowa zapomoga

Drodzy studenci! Chcielibyśmy poinformować o możliwości złożenia wniosku na jednorazową zapomogę finansową od Darczyńcy naszej Fundacji. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem zapomogi do 20 października 2021 r. powinny złożyć następujące dokumenty: Wniosek o jednorazową zapomogę finansową Zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu semestru letniego 2020/2021, w przypadku studentów I roku decyzję o przyjęciu na studia Z […]

więcej »
30 września 2021

Społeczna Szkółka Sobotnio-Niedzielna języka, kultury i historii polskiej

W 2021 roku Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny realizuje zadanie pt. „Społeczna Szkółka Sobotnio-Niedzielna języka, kultury i historii polskiej” dofinasowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Celem zadania jest utworzenie szkółki, w której organizowane będą zajęcia dla członków zespołów muzycznych, kółek poetycko-literackich, historycznych działających na […]

więcej »