Zapraszamy do zapoznania się z programem XX Jubileuszowe Dni Kultury Kresowej Białystok 2019
oraz do licznego udziału w poszczególnych wydarzeniach

Program  XX Jubileuszowych Dni Kultury Kresowej 2019

2 marca – Koncert Inauguracyjny,  Polskie zespoły z Litwy i Białorusi

3 marca – Jarmark Kaziukowy

Pomiędzy 4 a 18 marca – spotkania, koncerty, wykłady, (Galeria im. Sleńdzińskich, Muzeum Wojska, kościół w Księżynie)

7 marca – Spotkanie z Tadeuszem Tomaszewskim z wileńskiego radia, autorem książki „Wracając do Wilna” – Galeria im. Sleńdzińskich,

10 marca – Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Luby Nazarenko/Wilno (gitara, śpiew) i Alicji Rybałko/Münster (poezja) – Galeria im. Sleńdzińskich,

14 marca – Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią w Warszawie pt. „Wyprawa Wileńska” – – Galeria im. Sleńdzińskich,

 19 marca – Dzień Imienin Marszałka – uroczystości pod pomnikiem J. Piłsudskiego, konkurs plastyczny dla najmłodszych „ Marszałek w oczach dziecka”, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, spotkanie zamykające imprezę.