Rozmowa o fundacji w aspekcie 1% od podatku. Ale to co stworzyła z tej rozmowy Joanna Sikora (Polskie radio Białystok) przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. To 21 lat Fundacji Grodzieńszczyzna opowiedziane w niecałe pół godziny, z archiwaliami, gośćmi, dźwiękami z przeszłości i planami na przyszłość. Posłuchajcie!!!
Joanna Sikora dziękujemy!!!
Zapraszamy do wysłuchania