Informujemy iż ogłosiliśmy przetarg na  Termomodernizację Budynku Domu Polonii w Żytkiejmach

https://fundacja-sos.logintrade.net/zapytania,wszystkie,propozycje.html?rodzaj=ustawowe

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000116968%2F01