Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim za obecność na Dniu Kultury Kresowej 2022, w szczególności dziękujemy osobom, instytucjom oraz przyjaciołom, bez których ten dzień nie byłby tak wspaniały.
Poniżej relacja z Obchodów Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego