Szanowni Państwo, Kochani Darczyńcy!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie rzeczowe produktów, które produkujecie bądź jesteście dystrybutorami. Jesteśmy Fundacją działającą od 2001 r. skupiającą się na pomocy osobom zza wschodniej granicy, zarówno Polakom jak również emigrantom politycznym z Białorusi. Organizujemy wiele akcji stacjonarnych, w tym kolonie i rodzinne pobyty oraz wiele innych akcji z zakresu pomocy charytatywnej.

Fundacja posiada ośrodek – Dom Polonii w Żytkiejmach – który został przebudowany własnymi siłami ze starej zniszczonej fabryki obuwia i przygotowany do przyjmowania kolonistów jak i rodzin. Przez te wszystkie lata przyjęliśmy ok. 5000 dzieci zarówno z Białorusi jak i z Polski, 50 nauczycieli z Białorusi, 50 osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Białorusi i Polski, ponad 200 uczestników projektów, 150 studentów z Białorusi studiujących w Polsce.

Od 2020 r. prowadzimy remont naszego Domu Polonii. Obecna sytuacja na rynku budowlanym zmusza nas do ograniczenia zaplanowanych prac, nie dysponujemy wystarczającymi środkami. Do tej pory udało nam się wykonać: wymianę połaci dachowej, rozprowadzić ogrzewanie oraz ciepłą wodę wraz z instalacją pieca CO. W przyszłym roku planujemy ocieplić budynek, położyć nową elewację, wymienić dach na budynku edukacyjnym, przeprowadzić remont łazienek i kuchni oraz doposażyć ośrodek. Ponadto wymiany wymagają już sprzęty, które otrzymaliśmy lub kupiliśmy otwierając Dom Polonii w 2004 roku – łóżka, krzesła, szafy, wykładziny. Aby móc finansować bieżące koszty utrzymania budynku i bezpłatnie przyjmować dzieci i młodzież na kolonie i obozy, chcemy uruchomić dwa pomieszczenia, które udostępniać będziemy odpłatnie, a wpływy z tego wynajmu przeznaczać na np. zakup peletu czy opłaty za energię elektryczną. Pragniemy także po kilkuletniej przerwie dokończyć wymianę ogrodzenia oraz wstawić dodatkową bramę na drodze pożarowej. Wejścia do budynku od strony zachodniej chcemy połączyć wspólnym podestem i zainstalować niewielkie zadaszenie. Remontu wymagają także dwa najmniejsze budynku – była stróżówka, dzisiaj wykorzystywana na magazyn oraz składzik drewna. Rozpoczęliśmy już prace, które zmieniają wygląd terenów zielonych i rekreacyjnych, pojawił się nowy plac zabaw, chcemy go powiększyć oraz utworzyć miniboisko, odremontować miejsce ogniskowe i zainstalować w jego pobliżu altanę. Chcemy, pragniemy, marzymy….. ale działamy, pracujemy a teraz, dzisiaj PROSIMY o POMOC.

Obawa, iż nie wystarczy nam środków finansowych przyczyniła się do tej prośby. To Państwa wkład rzeczowy może nam pomóc zrealizować nasze cele, plany, a przede wszystkim marzenia, że nasi podopieczni będą mogli przebywać w bezpiecznych warunkach. Nasze potrzeby są duże, oprócz materiałów budowlanych, remontowych potrzebujemy także innych, o które pozwalamy sobie Państwa poprosić. Zatem zwracamy się z prośbą o przekazanie nam wszelkich artykułów, które będą pomocne we wcześniej wymienionych pracach.

Wiedząc, iż jesteście firmą społecznie odpowiedzialną oraz prowadzicie Państwo politykę zaangażowania społecznego liczymy na Wasze Dobre Serce, bo każdy z nas ma coś, czym może podzielić się z innymi.

Przekazując nam swoje produkty otrzymają Państwo podziękowanie oraz tytuł Partnera w rozwoju naszej Fundacji, logo Państwa firmy zostanie umieszczone na banerze i wyeksponowane na terenie Domu Polonii w Żytkiejmach.

Darowizny przekazane na rzecz naszej Fundacji podlegają odpisom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o przekazanie darowizn rzeczowych, a jeśli ktoś z Państwa chciałby przekazać nam darowiznę finansową przypominamy nasze numery kont:

Bank PKO BP 91 1020 1332 0000 1702 0246 2208

Alior Bank 16 2490 0005 0000 4530 2060 1430