Nasz tegoroczny, specjalny list to prośba o wsparcie remontu Domu Polonii w Żytkiejmach, wsparcia wypoczynku dzieci w ich miejscach zamieszkania oraz pomocy przy wybranych, możliwych do zrealizowania w obecnej sytuacji projektów fundacji. List trafił tym razem tylko do osób i firm, które wcześniej wsparły naszą działalność.

Tym razem nie korzystaliśmy z usług zewnętrznych przy druku listów – wszystkie listy wydrukowaliśmy na sprzęcie biura fundacji. Nasza wysłużona kserokopiarka chwilami się buntowała zatrzymując się lub wciągając papier, czasami brudziła kartki, stąd niektóre listy mogą mieć dodatkowe linie nadruku, przepraszamy Adresatów za to. Przy drukowaniu i pakowaniu listów stosowaliśmy się do podstawowych zasad sanitarnych – wszystkie prace wykonywaliśmy w rękawiczkach i maseczkach, nie korzystaliśmy z pomocy wolontariuszy, praktycznie całą wysyłkę przygotowały w ciągu tygodnia dwie osoby. Drukowanie, stemplowanie, podpisanie, złożenie kartki i jej włożenie do koperty, i tak 2500 razy. Teraz czekamy na Państwa odzew, na pomoc i z góry mówimy DZIĘKUJĘ!!!

Zarząd Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny