W ramach projektu pt. „W rodzinnych stronach Stanisława Moniuszki” dofinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uczniowie Średniej Szkoły nr 36 z polskim językiem nauczania w Grodnie rozpoczęli 2-dniową podróż szlakiem wybitnych Rodaków. Pierwszy dzień objął zwiedzania rodzinnych stron Adama Mickiewicza. W Nowogródku uczestnicy podziwiali piękne widoki z góry Zamkowej, poznali ciekawe fakty z historii, weszli na kopiec Mickiewicza. Spacerując po pokojach Muzeum A. Mickiewicza poczuli powiew czasu XIX-wieku, okresu dzieciństwa, młodości i pierwszej miłości poety. Zwiedzanie upiększyło piękne granie na fortepianie uczennicy 9″A” klasy Poliny Pogorzelskiej. Po smacznym obiedzie uczestnicy udali się nad jezioro Świteź, które zachwyciło wszystkich swoim urokiem i przeczystą wodą. Dalsza droga zaprowadziła do Zaosia, siedziby Mickiewiczów, w której urodził się Adam Mickiewicz i mieszkał przez pierwsze trzy lata, dopóki rodzice nie przeprowadzili się do Nowogródka. Dla młodzieży bardzo się podobał wystrój siedziby, przedmioty bytu tamtych czasów. Po zwiedzaniu uczestnicy wyruszyli do stolicy ich kraju – Mińska. Nasyceni i pełni przepięknych wrażeń skończyli pierwszy dzień podróży.

Po smacznym śniadaniu uczestnicy rozpoczęli drugi dzień swojej podróży po miejscach, związanych z osobą kompozytora światowej sławy – Stanisława Moniuszki. W Mińsku zwiedzili budynek gimnazjum, do którego przez trzy lata uczęszczał przyszły kompozytor, na placu Swobody przy Ratuszu uczył się gry na fortepianie u znanego Dominika Stefanowicza, zwiedzili pomnik twórcom białoruskiej opery – kompozytorowi S. Moniuszce i pisarzowi W. Duninu-Marcinkiewiczowi, który przypomniał nam o współpracy dwóch naszych rodaków. Kształcąc swoją edukację muzyczną w Wilnie, Warszawie, Berlinie kompozytor nigdy nie zapominał o Mińsku, odwiedzał rodziców i przyjaciół. Miński okres życia połączył arystokratyczny i narodowy charakter twórczości muzycznej Stanisława Moniuszki. A rodacy odwdzięczyli pokazując jego utwory na scenie teatru miejskiego. Tak w 1852 r. po raz pierwszy w mińskim teatrze zabrzmiał język białoruski podczas opery „Idilia”. Było to znaczące wydarzenie dla kultury białoruskiej. Znajomość z biografią Stanisława Moniuszko przedłużyli w Smiłowiczach, rodzinnych stronach twórcy. Tu poznali ciekawe wiadomości z życia i twórczości kompozytora, posłuchali pięknej muzyki na fortepianie uzdolnionych muzycznie uczniów Średniej Szkoły nr 36 z polskim językiem nauczania – Władysława Tarasiewicza i Poliny Pogorzelskiej. Uczestnicy dowiedzieli się, że Smiłowicze związane nie tylko z osobą S. Moniuszko. W tej miejscowości urodziły się również znani malarze Haim Sutina i Sem Carfin, o których dowiedzieli się zwiedzając muzeum ich twórczości. Kolacją zakończyli zwiedzanie. Mimo deszczowej pogody, ta podróż nasyciła uczestników nową wiedzą o wybitnych rodakach białoruskiej ziemi, zostawiła dużo pięknych wrażeń i emocji.