Jak co roku, Fundacja wspólnie z Senatem RP realizuje projekty w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. W tym roku wspólnie są realizowane następujące projekty:

  1. Niezłomni! Pomoc kombatantom – Polakom z Białorusi – celem, którego jest wsparcie Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi wraz z jego podopiecznymi. Chcemy pomóc Żołnierzom Wyklętym, którzy w czasie wojny walczyli o nasz kraj, a teraz mieszkają na terenach Białorusi. Projekt jest dla nich z jednej strony wsparciem a z drugiej uświadomi, że Polska o nich pamięta. W ramach projektu realizowane są różnego rodzaju działania, wg najpilniejszych potrzeb, ustalonych wspólnie z Panią pułkownik Weroniką Sebastianowicz, Prezes Stowarzyszenia.
  2. Podarujmy Dzieciom Święta – celem projektu jest przekazanie pomocy materialnej i niematerialnej grupie ponad 1200 polskich rodzin. Pomoc trafi do najbiedniejszych wsi i miasteczek. W paczkach przekażemy artykuły spożywcze do przygotowania świąt, słodycze i zabawki dla dzieci a także niezbędne przedmioty codziennego użytku: ubrania, obuwie, artykuły szkolne, środki higieny i czystości. W grudniu zaprosimy 250 dzieci w wieku 9-12 lat na spotkanie z Mikołajem do Białegostoku. Podczas pobytu dzieci zwiedzą Białystok – Muzeum Wojska i Galerię im. Sleńdzińskich, obejrzą spektakl teatralny, zostanie zorganizowany kulig z ogniskiem oraz przejażdżki konne, pokazy połykaczy ognia, chodzenia na szczudłach, świątecznej magii, wszystko w świątecznej atmosferze z ułanami ze Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich– przebranymi za Mikołajów. Pobyt zakończy się wspólną zabawą i wręczeniem prezentów.
  3. Własny kąt dla oddziału ZS Polska Macierz Szkolna w Witebsku – celem zadania jest dofinansowanie kosztów wynajęcia pomieszczeń oraz ich doposażenia dla ZS Polska Macierz Szkolna Oddział w Witebsku.
  4. Stypendia studenckie dla młodzieży polonijnej z Białorusi, studiującej w Polsce – polega na zorganizowaniu pomocy stypendialnej dla młodzieży polonijnej studiującej w Polsce. Projektem zostaną objęci studenci, którzy nie otrzymują stypendium rządowego oraz z innych organizacji pozarządowych. Comiesięczne stypendia zostaną wypłacone 15 studentom, w następujących miesiącach styczeń – czerwiec 2019 oraz październik – grudzień 2019 r.
  5. „Krasnoludki – Polska szlakiem życia i twórczości Marii Konopnickiej” – celem projektu jest przybliżenie twórczości Marii Konopnickiej. Chcemy pokazać dzieciom i młodzieży różne oblicza Marii Konopnickiej, ponieważ była nie tylko pisarką, ale też działaczką społeczną, matką ośmiorga dzieci. Projekt będzie odbywał się w kilku etapach: „Spotkanie z Marią Konopnicką” w bibliotece – czytanie dzieciom utworów na Białorusi, końcowym efektem projektu będzie konkurs plastyczny oraz konkurs prezentacji multimedialnych „Szlakiem Marii Konopnickiej”.
  6. Wakacyjna Przygoda w Polsce – celem projektu jest zorganizowanie 5 dwutygodniowych turnusów kolonii polonijnych dla 200 dzieci polonijnych z Białorusi i 25 dzieci z Polski w Domu Polonii w Żytkiejmach.
  7. W rodzinnych stronach Stanisława Moniuszki – celem projektu jest zorganizowanie sześciu dwudniowych wizyt edukacyjnych na Białorusi dla młodzieży polskiej z Grodna i Mińska (po 3 dla każdej z grup). Wizyty będą odbywały się w miejscach związanych z kompozytorem. Pragniemy pokazać młodym Polakom mieszkającym na Białorusi małą ojczyznę St. Moniuszki.
  8. Pamięć dla pokoleń – edycja 2019 –podróże Pana Józefa Porzeckiego do miejsc i miejscowości, w których znajdują się (lub znajdowały się) obiekty stanowiące dziedzictwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach, w roku 2019 podróże te i digitalizacja obiektów będą obejmować kolejne rejony i powiaty Białorusi: wołkowyski, słonimski, zelwieński, mostowski, zdzięciolski, korelicki, nowogródzki, oszmiański, smorgoński i ostrowiecki oraz uzupełnione zostaną informacje z powiatów brzostowickiego i grodzieńskiego. Materiały będą trafiały na stronę internetową www.pamiecdlapokolen.pl, która będzie uzupełniana cyklicznie. Końcowy efekt projektu to wydanie II tomu książki „Pamięć dla pokoleń” w nakładzie 1000 egzemplarzy.