Od kwietnia br. rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu finansowanego przez Kancelarię Senatu RP pt. „Niezłomni! Pomoc kombatantom – Polakom z Białorusi”, którego celem jest wsparcie Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi wraz z jego podopiecznymi. Pragniemy pomóc jeszcze żyjącym Żołnierzom Wyklętym, którzy w czasie wojny walczyli o nasz kraj, a teraz mieszkają na terenach Białorusi. Białoruskie prawo nie uznaje ich za zasłużonych. Stowarzyszenie nie ma żadnego wsparcia finansowego, wszystko pokrywają z własnych emerytur. Projekt będzie dla nich z jednej strony wsparciem a z drugiej uświadomi, że Polska o nich pamięta. W ramach projektu będą realizowane różnego rodzaju działania, wg najpilniejszych potrzeb, ustalonych wspólnie z Panią pułkownik Weroniką Sebastianowicz, Prezes Stowarzyszenia.

W II połowie czerwca br. został zorganizowany 14-dniowy wyjazd do sanatorium „Porzecze” dla 5 najbardziej potrzebujących żołnierzy, których nie stać na taki wyjazd.

W lipcu zostały zakupione najbardziej potrzebne artykuły medyczne dla kombatantów.

„Niezłomni! Pomoc kombatantom – Polakom z Białorusi” – zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.