Program stypendialny Fundacji i Senatu RP jest kontynuowany w miesiącach październik-grudzień 2018 r. Osoby, które otrzymywały stypendia w I połowie 2018 r. i chcą je nadal otrzymywać muszą dostarczyć do Fundacji potwierdzenie kontynuowania nauki/zaliczenia semestru letniego wystawione przez macierzystą uczelnię. Termin dostarczenia – 22 października 2018 r.