Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy Państwu informacje o ochronie danych osobowych „RODO”:

  1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
  2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 24/2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000291 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.
  3. Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  4. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do osób trzecich, państwa trzeciego ani do innych organizacji. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Pani/Pana dane osobowe i przetwarzać je zgodnie z prawem, zbierać je dla zgodnych z prawem celów, niezbędnych dla statutowej działalności Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.
  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych między Panią/Panem a Administratorem, na podstawie udzielonej zgody oraz w celu informowania o działaniach Fundacji i podziękowań za wsparcie działań statutowych Fundacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także na podstawie danych udostępnionych przez Państwa dobrowolnie właściwemu Urzędowi Skarbowemu na potrzeby rocznego rozliczenia podatkowego i przekazania 1% podatku.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świętojańska 24 lok. 2, 15-277 Białystok lub drogą mailową: biuro@fundacja.sos.pl.
  9. Dane przekazane przez formularz do przekazania darowizny online

Dane przekazane w ramach formularza do przekazania darowizny online w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej przetwarzane są w celu umożliwienia Państwa wsparcia działań statutowych Fundacji. Dokonując wsparcia za pomocą formularza online, przekazuje Pani/Pan swój adres mailowy jako adres mailowy Darczyńcy oraz swoje imię i nazwisko. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Państwa zgoda, która jest wynikiem zainicjowanego przez Panią/Pana wykonania przelewu online na rzecz działań statutowych Fundacji.

  1. Pliki Cookie (tzw. ciasteczka)

Nasza strona internetowa zapisuje na Pani/Pana komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu pliki cookies, znane także jako ciasteczka. Pliki te zapisywane są w schowku przeglądarki internetowej na urządzeniu, na którym wyświetlają Państwo tę stronę. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim do:

– prowadzenia statystyk serwisu

– rozpoznania wykorzystywanego urządzenia, tzw. urządzenia końcowego (komputera, tabletu itp.)

– badania preferencji użytkowników.

Dzieje się to w sposób automatyczny. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane są na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczki społecznościowej – dzięki niej widzi Pani/Pan swoje konto w serwisie Facebook. Jeżeli uważa Pani/Pan, że obecność plików cookie narusza Pani/Pana prywatność, może Pani/Pan w każdej chwili je wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej.

 

Zarząd Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny