Stypendium Fundacji i Senatu RP jest przyznawane osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na wyższych uczelniach w Polsce. W pierwszej kolejności stypendia są przyznawane osobom, które nie otrzymują innego stypendium.

Od studentów białostockich uczelni, którym zostanie przyznane stypendium oczekujemy zaangażowania  w działania społeczne Fundacji.

Ubiegając się o stypendium należy do 15 kwietnia br. przesłać lub przynieść do Fundacji (adres ul. Świętojańska 24 lok. 2, 15-277 Białystok, email: irenakonon@fundacja.sos.pl) komplet dokumentów w skład którego wchodzą:

  1. Wniosek-kwestionariusz (do pobrania)
  2. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy z innych źródeł (do pobrania)
  3. Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuacji studiów z zaznaczeniem formy odpłatności
  4. Dokument potwierdzający polskie pochodzenie

 

Dokumenty do pobrania:

wniosek-kwestionariusz-Stypendia

warunki-przyznawania-stypendium 2018 I półrocze

Oświadczenie-Stypendium

 

 

W I połowie maja 2018 r. poinformujemy (telefonicznie lub mailowo) o wynikach prac Komisji Stypendialnej. Z osobami, które zakwalifikują się do programu stypendialnego zostaną podpisane umowy.

 Osoba do kontaktu w razie pytań i wątpliwości:

Irena Konon

tel. 85 732 37 70, 508 529 367 od pon.-pt. 9-16

e-mail: irenakonon@fundacja.sos.pl