20 marca b.r. w Szkole Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku odbyła się wizyta nauczycieli i kierowników systemu oświatowego instytucji edukacyjnych w Mińsku z Państwowego Urzędu Edukacji „Miński Instytut Miejski Rozwoju Edukacji”. Uczestnicy przyjechali w ramach programu edukacyjnego pt. „Kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych uczniów na etapie szkolenia przed profilem i szkoleń specjalistycznych”.

Będąc w szkole zapoznali się ze zmianami w szkole jakie przyniosła reforma edukacji oraz wzięli udział w spotkaniu z dyrekcją szkoły, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Dowiedzieli się jak wygląda system nauki w Polsce i jak jest zorganizowany. Następnie udali się na zwiedzanie sal lekcyjnych, klasopracowni, czytelni, biblioteki, a także przedszkola, które znajduje się przy szkole. Była to okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania stosunków partnerskich w dziedzinie oświaty po obu stronach: Polski i Białorusi.